Hur bedömer du framtiden?

En budget är en framtidsbedömning och ett planeringsinstrument som ska spegla företagets ambitioner och mål, samtidigt som den ska skapa delaktighet för medarbetarna och förtydliga ansvar och roller.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en budget är ett försök att förutspå företagets framtid, men det är inte en absolut sanning. Veta Virpis Ekonomitjänst AB  rekommenderar att alla företag åtminstone en gång per år gör en ekonomisk plan för verksamheten. Vi har stor erfarenhet av att ta fram både budgetar och prognoser för olika företag utifrån specifika förutsättningar. Vi hjälper även till med beräkning av produktkalkyler och lönsamhetsberäkningar för till exempel offerter eller investeringar.

Allt fler företag väljer att arbeta med rullande prognoser i stället för en ”låst”, traditionell, årsbudget. En rullande prognos innebär att den revideras löpande utifrån till exempel förändrad orderingång, marknadshändelser, personalförändringar eller kostnadsökningar.

Vi hjälper dig att ta fram:
  • Resultatbudget
  • Försäljningsbudget
  • Kostnadsbudget
  • Likviditetsbudget
  • Lönsamhetsberäkningar
  • Prognoser som visar förväntat resultat för innevarande räkenskapsår