Lönehantering

Med över 30 års erfarenhet inom bokföring och redovisning erbjuder jag experttjänster från mitt centrala kontor i Boden. Jag tar mig an uppdrag från hela Sverige vid Veta Virpis Ekonomitjänst AB. Kontakta oss när ni behöver hjälp med lönehantering.

Rätt lön i rätt tid är en grundsten i varje företags verksamhet.

Dock kan lönehanteringen bli en komplex och tidskrävande process, belagd med ständigt uppdaterade lagar och avtal. Därför väljer många företagare att anförtro denna kritiska funktion till professionella. Vår löneservicetjänst präglas av standardiserade, kvalitetssäkrade metoder som garanterar snabb och effektiv hantering enligt dina specifika önskemål och behov

Hur kan vi stötta dig?

Välj mellan traditionell löneservice som bygger på era nuvarande rutiner eller låt oss tillsammans utveckla nya effektiva rapporteringsrutiner.

Genom att överlåta lönehanteringen till oss får ni ett omfattande stöd som omfattar:

  • Underhåll av ert personalregister.
  • Översikt över gällande skattesatser.
  • Hantering av avvikelser såsom timlön, kompledigt, semester, VAB, m.fl.
  • Framtagande av statistik till FORA, Alecta, och andra.
  • Inlämning av kontrolluppgifter till Skatteverket.
  • Svar på lönerelaterade frågor från era medarbetare.
  • Leverans av kompletta bokföringsunderlag till ekonimiavdelningen.
  • Garanti för rätt IT-lösning och adekvata försystem.
  • Säker datanhantering.

Låt oss avlasta er från lönehanteringen så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.